FNs resolusjon 242

22. november 1967

SikkerhetsrådetUttrykker sin vedvarende engstelse for den alvorlige situasjonen i Midtøsten. Fremhever den uakseptable tendens til å erobre nytt land via krig, og behovet for å arbeide mot en rettferdig og varig fred slik at ethvert land i området kan leve i sikkerhet. Fremhever videre at alle medlemsland som har godtatt De forente nasjoners charter, har forpliktet seg til å arbeide i samsvar med artikkel 2 i charteret.1. Bekrefter at oppfyllelsen av charterets prinsipper forlanger etableringen av en rettferdig og varig fred i Midtøsten, som bør inkludere påleggene om de følgende to prinsipper:(i) Tilbaketrekking av israelske militære styrker fra landområder som ble okkupert i den siste konflikten.(ii) Opphør av alle krav eller krigslignende tilstander og respekt for og anerkjennelse av suverenitet, territorial integritet og politisk uavhengighet for alle land i området, og deres rett til å leve i fred innenfor sikre og anerkjente grenser, fri for trusler eller krigsangrep.2. Bekrefter videre nødvendigheten av:(a) En garantert frihet for alle til å kunne seile i internasjonalt farvann i området.(b) Å oppnå en rettferdig løsning av flyktningproblemet(c) Å garantere territorial ukrenkelighet og politisk frihet av enhver stat i området, ved måter som bl.a. inkluderer etableringen av demilitariserte soner.3. Anmoder Generalsekretæren (i FN) om å utpeke en egen representant som må begi seg til Midtøsten for å etablere og bibeholde kontakten med angjeldende stater for å fremme forlik og hjelpe til med anstrengelsene for å oppnå en fredelig og akseptert avtale i samsvar med bestemmelsene og prinsippene i denne resolusjonen.4. Anmoder Generalsekretæren om å rapportere til Sikkerhetsrådet om spesialrådgiverens fremdrift i arbeidet så snart som mulig.Kilde: www.un.org/documents/sc/res/1967/scres67.htmFNs

Joomla templates by a4joomla